10 grudnia 2023
Zamki na Słowacji

Przypuszczalnie są takie kategorie zabytków, które wzbudzają większe zainteresowanie turystów niż inne. Należą do nich średniowieczne zamki i ich ruiny, a Słowacja zalicza się do rejonów Europy, w których występuje ich szczególnie dużo. Na mapie kraju jest ich aż 168, w tym 109 odnotowanych w rejestrze zabytków kultury. Historia tych ziem była burzliwa, ale nie aż tak bardzo, by pamiątki z tamtych czasów nie mogły się przechować. Numerem jeden na liście słowackich zamków jest Zamek Spiski, zamkowy kompleks z przełomu XI i XII, usytuowany na wapienne skale, wznoszącej się na wysokość 200 metrów ponad okolicę. Jest to jedna z największych budowli zamkowych w Europie Środkowej, rozciągająca się na obszarze 4 ha. W Zamku umieszczone są ekspozycje muzealne poświęcone jego historii, średniowiecznej broni i feudalizmowi. Po okolicy Zamku prowadzi spacerowa ścieżka dydaktyczna. Zamek Spiski wraz z okolicą wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Innym z najsłynniejszych zamków na Słowacji jest Zamek Strecno, w kraju żylińskim. Jego ruiny, w dużym stopniu zrekonstruowane, są wyjątkowo efektownie usytuowane na skale, na rzeką Wag. Zamek od strony rzeki prezentuje się szczególnie widowiskowo. Warto znaleźć czas na zwiedzanie licznych słowackich zamków, wrażenia są niezapomniane.

About The Author