4 grudnia 2023
Wiślica Świętokrzyska

Kościołów jest bardzo wiele w naszym krajów. Dlatego zwiedzanie ich wszystkich może zająć nam wiele czasu. Ale mimo wszystko bardzo dobrze będzie zdecydować się na tereny świętokrzyskie. A wynika to z faktu, że tam mamy o wiele lepiej ukazane takie miejsca sakralne. Pochodzą one nawet z XI wieku, dlatego dowiadujemy się, jakie kościoły w tym okresie były tworzone. Budowy zostały zachowane do naszych czasów, dlatego w pełni przekonujemy się o stylach architektonicznych, które były wykorzystane. Jeśli weźmiemy pod uwagę teren Wiślicy Świętokrzyskiej, to należy wybrać się do Kościoła kolegiackiego Narodzenia NMP. Jest to kamienny kościół, który został utworzony na pozostałościach kościołów św. Mikołaja, który pochodził z XI wieku, jak i kościoła  z XIII wieku. To pod kościołem możemy zauważyć romańskie relikty. Tam zauważono gipsową posadzkę, która była pokryta figuralnym rytem. A nosi ona nazwę płyty orantów, jak i płyty wiślickiej. Dokładnie widzimy, że sama historia takich miejsc wydaje się być dla nas bardzo interesująca. Dlatego powinniśmy wysilać się w tym, aby poznawać takie, jak i wiele innych zabytków świętokrzyskich. To będzie miało wpływ na to, jak poznamy takie tereny świętokrzyskie. A ich historia wydaje się być bardzo rozbudowana. Dlatego całkowicie jej poznanie na pewno zajmie nam wiele czasu i sił, ale jest warto.

About The Author