4 grudnia 2023
Sulisławie Świętokrzyskie

Niejeden z nas chciałby zwiedzać kościoły. Są to przecież miejsca sakralne, które były tworzone od bardzo wielu lat. I poznanie ich może stanowić dla nas świetną lekcję historii. A poza tym dowiadujemy się, jakie były w tamtym okresie style architektoniczne. Dlatego zarówno osoby dorosłe, jak i młode mogą zapewnić sobie zwiedzanie takich kościołów, które tworzone były nawet w XIII wieku i przetrwały do dziś. Tak jest w przypadku kościoła Narodzenia NMP w Sulisławicach Świętokrzyskich. Jest to świątynia, która została wykonana z ciosów piaskowca. A zachowały się na przykład mury nawy z reliktami pierwotnego kościoła. Mamy tutaj na myśli detale architektoniczne, portal, jak i rozglifione okienko. Poza tym na ścianie południowej występują pewne znaki kamieniarskie, czyli tak zwane gmerki. To wszystko miało wpływ na tworzenie się pewnego stylu. Jednak z czasem wiele takich budowli zostało przebudowanych na gotyckie. Ale mimo wszystko pewne cechy pierwotnego stylu zostały tam zachowane do dziś. Takie zabytki jednak nie są najważniejsze na tym terenie. Do takiego miana możemy zaliczyć zabytki przyrody. Występują tam przepiękne góry, które jesteśmy w stanie podziwiać za każdym razem, kiedy wybieramy się w te tereny świętokrzyskie.

About The Author