4 grudnia 2023
Kościół św. Mikołaja

Spędzanie wolnego czasu na zwiedzanie, to bardzo dobra sprawa. I powinien o tym przekonać się każdy z nas. Tylko dzięki temu możemy jeszcze bardziej urozmaicić swoje życie. Powinniśmy starać się w tym kierunku zwrócić uwagę na wiele zabytków, które zapewniają nam tereny świętokrzyskie. Wyjazd tam będzie stanowił dla nas wysokie zadowolenie. A wynika to z występowania ogromu zabytków. To dzięki nim będziemy mogli w pewnym stopniu zapoznać się z historią, jak i społeczeństwem, które tam występowało. Również dowiemy się, jakie są cechy pewnych stylów architektonicznych. A do zabytków tam zalicza się wiele miejsc sakralnych, na przykład Kościół św. Mikołaja. Należy zaznaczyć, że został on wybudowany we wsi pod wezwaniem św. Mikołaja. A nastąpiło to w okresie 1220 do 1224 roku. Jednak należy wspomnieć, że w XV wieku ten kościół został rozebrany. I na jego miejscu do 1520 roku został ukończony nowy gotycki kościół parafialny. To on starał się jeszcze wykorzystać pewne elementy architektoniczne poprzedniego kościoła. Z tamtego jedynie pozostał romański tympanon. Gdy staramy się bardziej rozwijać w turystyce, to zapewne takie historyczne miejsca będą nabierały blasku w naszych oczach. Warto więc dbać o ich regularne zwiedzanie i powiększanie tego zakresu.

About The Author